פריצת דיסק

הדיסק עובר תהליך הזדקנות החל מסוף העשור השני לחיים
כחלק מתהליך ההזדקנות של עמוד השדרה (ספונדילוזיס).
התנוונות הדיסק (Degeneration of the disc) כוללת ירידה
בתוכלת המים בדיסק (התייבשות הדיסק) ושינוי בהרכב הכימי
של רקמת החיבור המרכיבה אותו.

ספונדילוליזיס (Spondylolysis)

ספונדילוליזיס הוא פגם גרמי בקשת החוליה באזור
הנקרא parsinterarticularis.  זהו האזור בקשת
החוליה המחבר בין החלק האחורי של הקשת
הכולל את הפדיקל, זיזי הרוחב והזיזים המפרקיים
העליונים לבין הזיזים המפרקיים התחתונים, הלמינה והזיז האחורי.
ספונדילוליזיס מופיע לרוב בחוליה L5, בצד אחד בלבד או בשני הצדדים.

עקמת (סקוליוזיס Scoliosis )

במבט מלפנים עמוד השדרה ישר.
סטייה הצדה של עמוד השדרה נקראת עקמת.
יש שני סוגים עיקריים של עקמת:
תנוחתית (Postural) ומבנית (Structural).
*עקמת תנוחתית (Postural scoliosis) מופיע כתגובה
למצב אחר, וכשהמצב האחר נעלם גם העקמת נעלמת.
למשל, חוסר שוויון באורך הרגליים גורם להטיה של האגן, 
וכדי למקם את הראש מעל מרכז האגן נוצרת בעמוד השדרה
עקומה מתקנת הצדה.
עקמת מבנית (Strucural scoliosis ) היא עקמת קבועה.
אף שהגדרת העקמת מתייחסת לסטייה במישור אחד בלבד, 
למעשה העיוות המבניהוא בשלושה מישורים: בנוסף לסטייה הצדה
של עמוד השדרה קיים גם שינוי בעקמומיות הטבעית של עמוד השדרה
וגם עיוות סיבובי (Rotation) של החוליות.

עקמת קיפוזיס (Kyphosis)
במישור הסגיטלי לעמוד השדרה עקמומיות טבעית.
בעמוד השדרה המותני קיםם לורדוזיס (Lordosis), 
המוגדר כעקומה שחלקה הקעור פונה לאחור.
בעמוד השדרה החזי קיים קיפוזיס, המוגדר כעקומה שחלקה
הקעור פונה לפנים.
בעמוד השדרי הצווארי קיים שוב לורדוזיס.
כל קיפוזיס בעמוד השדרה המותני או הצווארי נחשב לפתלוגי.

היצרות תעלת עמוד השדרה המותני (Lumbar spinal stenosis)
חוט השדרה מסתיים בעמוד השדרה המותני מתחת לגובה
חוליה L1, ומתחת לגובה זה ממשיכים בתעלה רק השורשים הספינליים
הנקראים Cauda equine בשל דמיונם לזנב של סוס.
Lumbar spinal stenosis  מוגדר כהיצרות של התעלה המרכזית
(Central canal) בעמוד השדרה המותני, היצרות אזור יציאת השורשים
(Lateral recess) או היצרות הנקב הבין חולייתי (Intervertebral foramen)
הגורמת ללחץ על השורשים הספינליים ולסימפטומים ולסימנים נוירולוגים ברגליים.
צד  קדמה- חגורה לטיפול בסקוליזיס וקיפוזיס
צד אחורי - חגורה לטיפול בסקוליזיס וקיפוזיס
 
כל הזכויות שמורות לעמיאל באלאנס   |  רח' בן צבי 10, באר שבע  (מגדל הרכבת, בכניסה לבניין)     |     טלפון: 077-3011260  |  הצהרת נגישות